مدیر سایت

برنامه زنده: سفره دل

 

 
برنامه‌ای نمونه در شبکه‌های فارسی زبان جهت بررسی مسائل اجتماعی و خانواده از دیدگاه روانشناسی و جامعه شناسی در پرتو آموزه های والای دینی.
 
این برنامه با کارشناسی دکتر نور محمد امراء استاد دانشگاه بین المللی هر پنچ شنبه شب ساعت 19:30 به وقت مکه مکرمه  و  21:00 به وقت تهران و کابل به صورت زنده اجرا می‌شود.
 

   

ساعات پخش این برنامه                                                                                                                             :

پخش زنده: پنجشنبه ها

مكه: 19:30 

تهران:  21:00

کابل: 21:00

دوشنبه: 21:30

باز پخش اول جمعه ها:

مكه: 14:00

تهران:  15:30

کابل: 15:30

دوشنبه: 16:00

باز پخش دوم شنبه ها:

مكه: 08:00

تهران:  09:30

کابل: 09:30

دوشنبه: 10:00

باز پخش سوم یک شنبه ها:

مكه: 02:00

تهران:  03:30

کابل: 03:30

دوشنبه: 04:00

 

 
          Bookmark and Share      
 
سفره دل
نام:  
متن: 
لطفا ارسال کد: