مدیر سایت

برنامه زنده صفحه شما

 این برنامه توسط استاد گل محمد کریمی و استاد عیسی طاهری تهیه و اجرا می شود و در آن به موضوعات مطرح شده در صفحات اجتماعی می پردازد.

ساعت پخش برنامه:
پخش زنده: چهارشنبه ها
ساعت 19:00 به قت مکه مکرمه
ساعت 20:30 به وقت تهران و کابل
ساعت 21:00 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

تكرار اول: جمعه ها
ساعت 01:00 به وقت مكه مكرمه
ساعت 02:30 به وقت تهران و کابل
ساعت 03:00 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

تكرار دوم: یکشنبه ها
ساعت 12:30 به وقت مكه مكرمه
ساعت 14:00 به وقت تهران و کابل
ساعت 14:30 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 

 
          Bookmark and Share      
 
صفحه شما
نام:  
متن: 
لطفا ارسال کد: