مدير الموقع

هدایت یافتگان با قرآن

برنامه ای سرشار از ایمان و احساس تازه مسلمانانی که از تجربه ی ایمان خود می گویند.

برادران و خواهرانی که تاریکی کفر و شرک را رها کرده و به روشنایی اسلام مشرف شده اند، از تفاوت این دوران می گویند.

 

آرشیو برنامه


 
          Bookmark and Share      
 
هدایت یافتگان با قرآن
نام:  
متن: 
لطفا ارسال کد: