مدير الموقع

آیین دین و زندگی

برنامه آیین دین و زندگی گزیده ای است از گفتارهای ناب رسول الله صلی الله علیه وسلم که راهگشای زندگانی دینی و دنیوی مسلمانان است.

در هر قسمت از این برنامه اصلی از اصول سعادت و رستگاری بر گرفته از احادیث نبوی شرح داده شده است.

آرشیو برنامه


 
          Bookmark and Share      
 
آیین دین و زندگی
نام:  
متن: 
لطفا ارسال کد: