مدير الموقع
پرسش  و پاسخ  
 
این برنامه با اجرای مولانا عبدالقدوس دهقان جهت پاسخ به سوالات فقهی و احکام شرعی بصورت عموم می باشد.
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
ساعات پخش این برنامه:
پخش زنده:  یکشنبه ها:

مكه: 19:30

تهران:  21:00

کابل: 21:00

دوشنبه: 21:30

باز پخش اول دوشنبه ها:

مكه: 14:00

تهران:  15:30

کابل: 15:30

دوشنبه: 16:00

 

بازپخش دوم سه شنبه ها:

مكه: 08:00

تهران:  09:30

کابل: 09:30

دوشنبه: 10:00

 

بازپخش سوم چهارشنبه ها:

مكه: 02:00

تهران:  03:30

کابل: 03:30

دوشنبه: 04:00

 

 
          Bookmark and Share      
 
پرسش و پاسخ
نام:  
متن: 
لطفا ارسال کد: