مدير الموقع
برنامه زلال ایمان

هدف این برنامه ایمانی اصلاح و پاکسازی دلها و تزکیه نفسهاست.
این برنامه با اجرای استاد امام الدین کریمی و کارشناسی استاد فضل الحق سلیمانی می باشد.
ساعات پخش این برنامه:

پخش زنده: چهار شنبه ها
ساعت 17:00 به وقت مکه مکرمه

ساعت 18:30 به وقت تهران و کابل
ساعت 19:00 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

تکرار اول: یک شنبه ها
ساعت 04:00 به وقت مکه مکرمه

ساعت 05:30 به وقت تهران و کابل
ساعت 06:00 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

تکرار دوم: سه شنبه ها
ساعت 12:00 به وقت مکه مکرمه 

ساعت 13:30 به وقت تهران و کابل
ساعت 14:00 به وقت دوشنبه و اسلام آباد
 
          Bookmark and Share      
 
برنامه زلال ایمان
نام:  
متن: 
لطفا ارسال کد: