مدير الموقع

برنامه کتاب مبین

دوره جدید برنامه کتاب مبین در تفسیر کامل قرآن کریم توسط مولانا عبدالغنی بدری معاونت آموزشی دارالعلوم زاهدان

آرشیو برنامه


اوقات پخش این برنامه:
پخش اول : شنبه ها
ساعت 11:00 به مکه مکرمه
ساعت 12:30 به وقت تهران و کابل
ساعت 13:00 به وقت دوشنبه و اسلام آباد


پخش دوم : سه شنبه ها
ساعت 16:00 به مکه مکرمه
ساعت 17:30 به وقت تهران و کابل
ساعت 18:00 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 

پخش سوم : چهارشنبه ها
ساعت 21:30 به مکه مکرمه
ساعت 23:00 به وقت تهران و کابل
ساعت 23:30 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

پخش چهارم:  جمعه ها
ساعت  06:00 به مکه مکرمه
ساعت 07:30  به وقت تهران و کابل
ساعت 08:00 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 
          Bookmark and Share      
 
برنامه کتاب مبین
نام:  
متن: 
لطفا ارسال کد: