مدير الموقع

برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی

برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی برنامه فقهی حدیثی است که در این برنامه احکام و فروعات فقهی و اقوال و نظریات فقهای اسلام از لابلای احادیث صحیح نبوی توسط استاد براهیم فیضی بیان کرده می شود

آرشیو برنامه
 


اوقات پخش این برنامه:
پخش اول : شنبه ها
ساعت 04:00 به مکه مکرمه
ساعت 04:30 به وقت تهران
ساعت 04:30 به وقت کابل
ساعت 06:00 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 

پخش دوم : سه شنبه ها
ساعت 14:00 به مکه مکرمه
ساعت 14:30 به وقت تهران
ساعت 15:30 به وقت کابل
ساعت 16:00 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 

پخش سوم : پنج شنبه ها
ساعت 11:00 به مکه مکرمه
ساعت 11:30 به وقت تهران
ساعت 12:30 به وقت کابل
ساعت 13:00 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 
          Bookmark and Share      
 
برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی
نام:  
متن: 
لطفا ارسال کد: