مدير الموقع

برنامه قهرمانان
این برنامه با اجرای استاد امام الدین رحیمی به معرفی قهرمانان اسلام بعد از صحابه کرام می پردازد
.
آرشیو برنامه

اوقات پخش این برنامه:
پخش اول : یک شنبه ها
ساعت 21:00 به مکه مکرمه
ساعت 22:30 به وقت تهران و کابل
ساعت 23:00 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 

پخش دوم : دوشنبه ها
ساعت 08:30 به مکه مکرمه
ساعت 10:00 به وقت تهران و کابل
ساعت 10:30 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 

پخش سوم : جمعه ها
ساعت 04:30 به مکه مکرمه
ساعت 06:00 به وقت تهران و کابل
ساعت 06:30 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 
          Bookmark and Share      
 
برنامه قهرمانان
نام:  
متن: 
لطفا ارسال کد: