مدير الموقع

برنامه پروردگارمن
این برنامه با اجرای مولانا عبدالقدوس دهقان به شرح و توضیح نام های مبارک الله متعال می پردازد
.
آرشیو برنامه

 

اوقات پخش این برنامه:
پخش اول : دوشنبه ها
ساعت 05:00 به مکه مکرمه
ساعت 06:30 به وقت تهران و کابل
ساعت 07:00 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 

پخش دوم : پنج شنبه ها
ساعت 10:00 به مکه مکرمه
ساعت11:30 به وقت تهران و کابل
ساعت 12:00 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 

پخش سوم : جمعه ها
ساعت 18:15 به مکه مکرمه
ساعت 19:45 به وقت تهران و کابل
ساعت 20:15 به وقت دوشنبه و اسلام آباد

 
          Bookmark and Share      
 
برنامه پروردگار من
نام:  
متن: 
لطفا ارسال کد: