آخرین به روز رسانی: یکشنبه 21 اوت 2016 - 31 مرداد 1395 - 06:08:15 به وقت تهران
 
 

جدول پخش برنامه های شبکۀ جهانی وصال حق در روز شنبه 

مكه مكرمه

دوشنبه

كابل

تهران

برنامه

مجری -کارشناس

مدت برنامه

توضيحات

01:00

03:00

02:30

02:30

سفره دل

استاد فضل الحق سلیمانی،
 دکتر نور محمد امرا

90 دقیقه

تکرار اول

04:00

06:00

05:30

05:30

احاديث احكام

استاد ابراهیم فیضی

30 دقيقه

ضبط شده

05:00

07:00

06:30

06:30

گفتگو و دل گفته ها

---

45دقيقه

تهيه شده

06:30

08:30

08:00

08:00

آموزش حفظ قرآن

استاد فضل الحق سلیمانی

120دقيقه

تکرار سوم

09:30

11:30

11:00

11:00

هدایت یافتگان با قرآن

شیخ فهد کندری

25دقيقه

ضبط شده

11:00

13:00

12:30

12:30

تفسير قرآن كريم

شیخ عبدالسلام عابد

60  دقیقه

ضبط شده

13:00

15:00

14:30

14:30

آن روی سکه

استاد محمد انصاری

180دقيقه

تکرار دوم

16:30

18:30

18:00

18:00

شرح عقیده طحاویه

مولانا عبدالقدوس دهقان

25 دقيقة

ضبط شده

17:30

19:30

19:00

19:00

همگام با نبی رحمت

استاد سلیمانی-
 دکتر امرا

45 دقيقه

ضبط شده

19:30

21:30

21:00

21:00

حجت بی حجت

محمدانصاری- مولانا عبدالقدوس دهقان

120دقيقه

زنده

22:00

00:00
(یکشنبه)

23:30

23:30

الگوهای هدایت

مولانا مجیب الرحمن انصاری

35  دقيقه

ضبط شده

 

 

 

 

 

 

 جدول پخش برنامه های شبکۀ جهانی وصال حق در روز یک شنبه

مكه مكرمه

دوشنبه

كابل

تهران

برنامه

مجری -کارشناس

مدت برنامه

توضيحات

00:00

02:00

01:30

01:30

(قلب آسيا)
ویژه افغانستان

محمد نواز صیقل- 
مولانا مجيب الرحمن انصارى

120 دقیقه

تکرار اول

02:30

04:30

04:00

04:00

شرح عقیده طحاویه

مولانا عبدالقدوس دهقان

30  دقیقه

ضبط شده

03:15

05:15

04:45

04:45

مستند هفته

همكاران وصال

45  دقیقه

تهیه شده

07:00

09:00

08:30

08:30

بازسازی اندیشه

استاد محمد نواز صیق -استاد عبدالرحمن فاتح

90  دقیقه

تکراردوم

09:00

11:00

10:30

10:30

الگوهای هدایت

مولانا مجیب الرحمن انصاری

30  دقیقه

ضبط شده

10:00

12:00

11:30

11:30

همگام با نبی رحمت

استاد سليمانی
 
دکتر امرا

30 دقيقة

ضبط شده

11:30

13:30

13:00

13:00

رهنمود سنت  

استاد عبدالرحمن فاتح

30  دقیقه

ضبط شده

12:30

14:30

14:00

14:00

منبر وصال

استاد عیسی طاهری
استاد ماجد عباسی

120دقیقه

تکرار دوم

15:00

17:00

16:30

16:30

رحمت

استاد عبدالکریم مهاجرزاد

90 دقيقه

تکرار اول

17:00

19:00

18:30

18:30

جایگاه سنت در اسلام

استاد امام الدین رحیمی- 
دکتر احسان الله مبارز

90  دقیقه

زنده

19:30

21:30

21:00

21:00

تاجیکستان 
دردها و آرزوها

استاد محمد انصاری

120  دقیقه

زنده

22:30

00:30
(دوشنبه)

00:00
(دوشنبه)

00:00
(دوشنبه)

روخوانی قرآن

استاد عبدالرحمن فاتح

30  دقیقه

ضبط شده

 

 

 

 

 

 جدول پخش برنامه های شبکۀ جهانی وصال حق در روز دوشنبه

مكه مكرمه

دوشنبه

كابل

تهران

برنامه

مجری - کارشناس

مدت برنامه

توضيحات

00:00

02:00

01:30

01:30

دیدار ویژه

استاد ماجد عباسی

45 دقیقه

ضبط شده