آخرین به روز رسانی: سه شنبه 30 ژوئن 2015 - 9 تیر 1394 - 11:06:35 به وقت تهران
 
 

جدول پخش برنامه های شبکۀ جهانی وصال حق  (شنبه)

مكه مكرمه

دوشنبه

كابل

تهران

برنامه

مجری -کارشناس

مدت برنامه

توضيحات

1:00

3:00

2:30

2:30

سفره دل

استاد فضل الحق سلیمانی - دکتر نور محمد امرا

120 دقیقه

تکرار اول

4:00

6:00

5:30

5:30

احاديث احكام

استاد ابراهیم فیضی

30 دقيقه

ضبط شده

6:30

8:30

8:00

8:00

آموزش حفظ قرآن

استاد فضل الحق سلیمانی

120 دقيقه

تکرار سوم

11:00

13:00

12:30

12:30

تفسير قرآن كريم

شیخ عبدالسلام عابد

60  دقیقه

ضبط شده

13:00

15:00

14:30

14:30

آن روی سکه

استاد محمد انصاری

180 دقيقه

تکرار دوم

16:30

18:30

18:00

18:00

شرح عقیده طحاویه

مولانا عبدالقدوس دهقان

25 دقيقة

ضبط شده

17:30

19:30

19:00

19:00

سفر آخرت