آخرین به روز رسانی: دوشنبه 1 فوريه 2016 - 12 بهمن 1394 - 01:02:53 به وقت تهران
 
 

جدول پخش برنامه های شبکۀ جهانی وصال حق در روز شنبه 

مكه مكرمه

دوشنبه

كابل

تهران

برنامه

مجری -کارشناس

مدت برنامه

توضيحات

01:00

03:00

02:30

01:30

سفره دل

استاد فضل الحق سلیمانی،
 دکتر نور محمد امرا

120دقیقه

تکرار اول

04:00

06:00

05:30

04:30

احاديث احكام

استاد ابراهیم فیضی

30 دقيقه

ضبط شده

05:00

07:00

06:30

05:30

گفتگو و دل گفته ها

---

45دقيقه

تهيه شده

06:30

08:30

08:00

07:00

آموزش حفظ قرآن

استاد فضل الحق سلیمانی

120دقيقه

تکرار سوم

09:30

11:30

11:00

10:00

هدایت یافتگان با قرآن

شیخ فهد کندری

25دقيقه

ضبط شده

11:00

13:00

12:30

11:30

تفسير قرآن كريم

شیخ عبدالسلام عابد

60  دقیقه

ضبط شده

13:00

15:00

14:30

13:30

آن روی سکه

استاد محمد انصاری

180دقيقه

تکرار دوم

16:30

18:30

18:00

17:00

شرح عقیده طحاویه

مولانا عبدالقدوس دهقان

25 دقيقة

ضبط شده

17:30

19:30

19:00

18:00

همگام با نبی رحمت

استاد سلیمانی-
 دکتر امرا

45 دقيقه

ضبط شده

19:30

21:30

21:00

20:00

حجت بی حجت

محمدانصاری- مولانا عبدالقدوس دهقان

120دقيقه

زنده

22:00

00:00
(یکشنبه)