آخرین به روز رسانی: سه شنبه 1 سپتامبر 2015 - 10 شهریور 1394 - 06:09:59 به وقت تهران
 
 

جدول پخش برنامه های شبکۀ جهانی وصال حق در روز شنبه

مكه مكرمه

دوشنبه

كابل

تهران

برنامه

مجری -کارشناس

مدت برنامه

توضيحات

01:00

03:00

02:30

02:30

سفره دل

استاد فضل الحق سلیمانی،
 دکتر نور محمد امرا

120دقیقه

تکرار اول

04:00

06:00

05:30

05:30

احاديث احكام

استاد ابراهیم فیضی

30 دقيقه

ضبط شده

05:00

07:00

06:30

06:30

گفتگو و دل گفته ها

---

45دقيقه

تهيه شده

06:30

08:30

08:00

08:00

آموزش حفظ قرآن

استاد فضل الحق سلیمانی

120دقيقه

تکرار سوم

09:30

11:30

11:00

11:00

هدایت یافتگان با قرآن

شیخ فهد کندری

25دقيقه

ضبط شده

11:00

13:00

12:30

12:30

تفسير قرآن كريم

شیخ عبدالسلام عابد

60  دقیقه

ضبط شده

13:00

15:00

14:30

14:30

آن روی سکه

استاد محمد انصاری

180دقيقه

تکرار دوم

16:30

18:30

18:00

18:00

شرح عقیده طحاویه

مولانا عبدالقدوس دهقان

25 دقيقة

ضبط شده

17:30

19:30

19:00

19:00

همگام با نبی رحمت

استاد سلیمانی-
 دکتر امرا

45 دقيقه

ضبط شده

19:30

21:30

21:00

21:00

حجت بی حجت

محمدانصاری- مولانا عبدالقدوس دهقان

120دقيقه

زنده

22:00

00:00
(یکشنبه)

23:30

23:30

الگوهای هدایت

مولانا مجیب الرحمن انصاری

35  دقيقه

ضبط شده

 

 

 

 

 

 جدول پخش برنامه های شبکۀ جهانی وصال حق در روز یک شنبه

مكه مكرمه

دوشنبه

كابل

تهران

برنامه

مجری -کارشناس

مدت برنامه

توضيحات

00:00

2:00

1:30

1:30

(قلب آسيا)
ویژه افغانستان

امام الدین رحیمی-
مولانا مجيب الرحمن انصارى

120 دقیقه

تکرار اول

2:30

4:30

4:00

4:00

شرح عقیده طحاویه

مولانا عبدالقدوس دهقان

30  دقیقه

ضبط شده

3:15

5:15

4:45

4:45

مستند هفته

همكاران وصال

45  دقیقه

تهیه شده